Φιλοσοφία - Ποιότητα

Η Διοίκηση της “ΕΝ.ΠΟ.ΚΑ. Α.Ε.” δεσμεύεται στην ανάπτυξη, στην διατήρηση και στην συνεχή βελτίωση ενός αποτελεσματικού συστήματος παραγωγής αλκοολούχων ποτών, που θα προσφέρει στους πελάτες της ασφαλή προϊόντα σταθερής ποιότητας αυξάνοντας την ικανοποίησή τους.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ποτών που διαχειρίζεται η εταιρεία, η Διοίκηση της εταιρείας τεκμηρίωσε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει το Διεθνές πρότυπο DIN EN ISO 22000:2005.

Το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΑΤ είναι : Παραγωγή, Εμφιάλωση και Εμπορία Ούζου και Τσίπουρου.