Γεωγραφική Ένδειξη "ΟΥΖΟ ΚΑΒΑΛΑΣ"

Τη γεωγραφική ένδειξη «ΟΥΖΟ ΚΑΒΑΛΑΣ»  μπορεί να χρησιμοποιεί  επίσημα  πλέον  η  ποτοποιία ΕΝ.ΠΟ.ΚΑ. Α.Ε. μετά από σχετική απόφαση της Ελληνικής Πολιτείας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ 2065/Β, 24-09-2009. Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση τόσο για την επιχείρηση όσο και για την ευρύτερη περιοχή της Καβάλας γενικότερα, καθώς η αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλησης «ΟΥΖΟ», η οποία σημειωτέων είναι επωνυμία κατά παράδοση, αποτελεί άμεση προβολή της επιχείρησης και της πόλης.

Το «ΟΥΖΟ ΚΑΒΑΛΑΣ»  που παράγεται και εμφιαλώνεται σήμερα από την ΕΝ.ΠΟ.ΚΑ. Α.Ε. οφείλει τη φήμη του ξεκάθαρα στη γεωγραφική του καταγωγή.

  1. Από τις αρχές του 20ου αιώνα παράγεται Ούζο στην Καβάλα με τη γνώση, το μεράκι και τα μυστικά των Καβαλιωτών ποτοποιών. Από τότε ταυτίστηκε το προϊόν με την γεωγραφική καταγωγή του.
  2. Το Ούζο δεν αποτελεί απλά ένα προϊόν για πώληση.  Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης των Καβαλιωτών ποτοποιών, το οποίο διέσωσαν μέσα στο χρόνο, το διατηρούν και επιθυμούν να το διαιωνίσουν κληροδοτώντας το στις γενιές που ακολουθούν.
  3. Το καβαλιώτικο Ούζο οφείλει τη ξεχωριστή γεύση και ποιότητά του στο γεγονός ότι:
    (α) ο αρωματισμός της αιθυλικής αλκοόλης γινόταν από τις αρχές του 20ου αιώνα και συνεχίζει να γίνεται ακόμη μέχρι σήμερα μόνο με απόσταξη σε παραδοσιακούς χάλκινους άμβυκες και
    (β) χρησιμοποιεί αποκλειστικά το νερό ύδρευσης της πόλης της Καβάλας.

 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ 2065/Β, 24-09-2009