ФИЛОСОФИЯ-КАЧЕСТВО

Ръководството на персонал на ЕНПОКА се е посветил на развитието, поддръжката и постоянното усъвършенстване на ефективана система за производството на алкохолни напитки, която ще предложи на клиенти ни безопасни продукти с постоянно качество, удовлетворяващи техните потребности.

С цел да гарантира безопасността на напитките, които компанията предлага, ръководството на фирмата, въвеждаи прилага Системаза управление на безопасността на храните (FSMS), в съответствие с изискванията на Международния стандарт DINEN ISO 22000:2005.

Обхватът на прилагането на Системата за управление на безопасността на храните (FSMS) покрива производството, бутилирането и продажбата на узо и ципуро..